Norrmalms-M stadsbyggnadsgrupp 2008 – våren 2012

I november 2012 startade jag det 3e varvet i Norrmalms-moderaternas  stadsbyggnadsgrupp, nu med 34 anmälda. Arbetet i den gruppen hittar du under nästa flik. Under den här fliken beskrivs de två föregående varven.  Då var vi 4-8 medlemmar i gruppen.

Första varvet, planprocessen: 2008 bad ordföranden i Vasastansmoderaterna mig att sätta igång en arbetsgrupp i stadsbyggnadsfrågor. Vi jobbade 2008-9 med att sätta oss in i frågorna, framför allt med stadens plan- och bygglovsprocess. Vi fick två motioner antagna på Stockholms förbundsstämma. Den ena gällde utvecklat och tidigare samråd i detaljplaneärenden – då möjligheten att påverka ännu är stor. Därmed tas lokala och andra kunskaper tillvara och man får mindre klagomål på slutet. Den andra motionen gällde förenklat förfarande i mindre bygglovsärenden. Utvecklingen har sedan börjat gå i den här riktningen. Kanske har vi någon del i det.

Andra varvet, arkitektur och stadsplanering: 2010 till en bit in på 2012 ledde jag arbetet med arbetsgrupp nr 2 i stadsbyggnadsfrågor, nu i Norrmalmsmoderaterna, där också City ingår. Vi har främst jobbat med arkitektur och stadens struktur, d v s hur funktioner som arbete, bostäder och service/handel placeras, hur gatunät utformas, hur politiken och marknaden fungerar, mm. Ett stort arbete har lagts ned på att ta fram forskning, intervjua aktörer i staden och marknaden, följa debatten, mm.

Vår analys och slutsatser presenterades bl. a på ett seminarium 111109 “Hur kan Stockholm växa vackert?” med stadsbyggnadsborgarrådet Reina Kevius m fl. Brister i arkitektonisk och annan kvalitet och för litet byggande har sin grund både i marknaden och i det offentliga.  En översikt och presentation av hur det som har hög kvalitet kan bevaras kan du hämta här >>

Enligt forskningen ogillar människor de stora avskalade lådorna som vi har i många förorter. Man trivs med mänsklig skala och stadsmässig service, varierade varma färger, former och dekorationer, som i Stockholms innerstads sekelskifteskvarter. Nya sådana uttryck som kan tjäna som förebilder när vi bygger nya områden hittar du här: 111109 Arkitektur Nya områden Presentationen visar  vad man gjorde i Köpenhamn, Amsterdam och Malmö för att skapa  skönhet och stadsmässighet.

Förslag till åtgärder presenterade på seminariet sammanfattas här:  111109 Arkitektur Förslag till panelen

Maila ulf.johannisson@telia.com om du har frågor.

Tidigare material:

Bara bygg, högt och överallt! Bevara allt! Båda är lika fel. Det går bra att hitta lösningar som tillfredsställer flera intressen – med bättre kvalitet i flera avseenden som resultat, t ex att nya områden verkligen får varmare och mer varierad arkitktur och med varierad service, riktig stadsmiljö. Var med och bidra i en nyanserad debatt för ett vackert växande Stockholm!

Du kan delta i Norrmalmsmoderaternas stadsbyggnadsgrupp om hur vi kan utveckla Stockholm med kvalitet. Maila ulf.johannisson@telia.com

En ambitiös översiktsplan har tagits fram för Stockholm, men ambitionerna skulle kunna förverkligas med högre kvalitet. Och estetiken glömmer man bort alldeles. Nu har vi fått nog av fyrkantiga lådor i gråskala! Läs mer i några PDF-dokument:

Stadsbiblioteket och Observatorielunden räddade. Men vi bör redan nu tänka på hur en eventuell utvidgning bör se ut. Läs mer i publicerad artikel:

091030 Vi i Vasastan Så här går vi vidare med stadsbiblioteket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *