Så får vi fart på försäljningen av el- och elhybridbilar för måttliga pengar

Hur får vi fart på försäljning av el- och elhybridbilar i Sverige för måttliga skattepengar?

Med vår nästan fossilfria el (vatten- och kärnkraft) skulle det snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Mitt förslag är att subventionera nyttjande av hyrbilar med eldrift/hybriddrift så kraftigt att folk väljer dem. Hyrbilar har många gånger större utnyttjande per dygn än privatbilar. Det är ju antalet körda mil med elbilarna som minskar utsläppen, inte antalet bilar.

Genom att den totala investeringen i bilköp blir relativt låg så blir statens subventionskostnad per minskat ton
koldioxid låg, trots hög subventionsgrad för den som hyr.

Förutom den direkta minskningen av utsläppen av växthusgaser, så skulle många människor få känna på hur det är att köra elbil. Det skulle ta bort folks osäkerhet och bidra till att efterfrågan på elbilar ökar. Och då skulle köpen av diesel-, etanol- och bensinbilar minska i motsvarande grad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *