KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd

När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in för sent för att kunna påverka, kundmakt existerar knappt i oligopolmarknaden. Politiken har länge bidragit till den situationen, t ex regleringar. Staden samarbetar med fåtalet stora bygg- och fastighetsbolag i stället för att dela upp projekten och ge de många företagen chansen – det har gett en marknad som kan strunta i vad folk tycker.
Det har bidragit till att lådhuskulturen har gett oss enformiga förorter och nu dito områden runt omkring innerstaden – tacka flr att folk är irriterade!
Gå på de verkliga problemen Slottner, i stället för att ge dig på medborgarna/kunderna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *