Archive for november, 2010

Vad skapar välfärd?

När företrädare för forskning och myndigheter söker lösningar på brister i välfärden söker de bara i den offentliga sektorn – mer av samma sak. Bättre samordning upprepar man – kanske är de för många! Kanske skulle man i stället underlätta för den civila sektorn, alltifrån familjen och kamratföreningen till stora ideella organisationen. Läs mer http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/26/vad-skapar-v-lf-rd