Energi & miljö

140414 FN:s klimatpanel berättar inte sanningen

IPCC berättar inte vad klimatåtgärderna kostar. De berättar inte heller att en del åtgärder inte ger resultat. Läs mer i länken 140414 IPCC berättar inte sanningen om klimatpolitiken

Biodrivmedel minskar inte växthusgaser, ökar redan hårt tryck på naturen, höjer matpriser

Ökande odling av grödor för etanol och biodiesel ökar trycket på naturen och försvårar situationen för den hungrande miljarden människor. Nu vet man dessutom att etanol och biodiesel snarare ökar än minskar växthuseffekten.

11-10-02 Tim Searchinger har sedan länge bedrivit forskning och skrivit artiklar om att bioenergi ger liten koldioxidminskning på lång sikt och ökade utsläpp på kort sikt, på grund av stora engpngsutsläpp vid markberedning vid direkt och indirekt ändrad markanvändning, LUC och ILUC. Se länkar till vad han skrivit http://www.princeton.edu/~tsearchi/writings.html   Se även Fargione m fl.

Nobelpristagaren Paul Creutzen och svenska Georgia Destouni har funnit att vid gödsling av grödorna avgår ca 4 % av kvävet som N2O, lustgas, en 300 gånger starkare växhugas än koldioxid.

USA satsar massor av miljarder i bidrag till bioenergi för mindre oljeberoende = nationell säkerhet = prioritet 1 i USA. Inom EU och Sverige är jord- och skogsägare starka lobbyister som ser till att bidrag till bioenergigrödor finns. I Sverige är LRF starka. Centern sitter på de ministerposter som har hand om dessa bidrag, till Centerns egna kärnväljare. Även Miljöpartiet agerar för biodrivmedel. Så oavsett regering får vi miljöfarlig miljöpolitik i Sverige.

Till skillnad från Miljöpartiet, SNF m fl har Friends of the Earth m fl internationella miljöorganisationer tagit till sig denna forskning, http://www.foei.org/en/what-we-do/agrofuels

Och det finns bra alternativ. Läs gärna min artikel på Newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/15/etanol-och-biodiesel-en-dyr-miljobluff

För referenser och få förgjupning, se följande dokument (PDF): 091012 Etanol och biodiesel, arbetsdokument m ref

Kärnkraft

Kärnkraften ger oss koldioxidfri el i dag och ersätter fossil el som ger växthusgaser, ohälsa och dödsfall. Vi är på väg att utveckla nya typer av kärnkraftsreaktorer som även löser avfallsproblemet. Jag är medlem i Miljövänner för kärnkraft. Se http://www.mfk.nu/

Professor Jan Blomgren och jag skapade 2009 några bildserier för att reda ut en del av begreppen

Politiska energi- och miljöbeslut måste utgå från en global systemsyn, t ex det globala systemet för att driva bilar. Gå in på ”Kontakter” och anmäl ditt intresse för att jobba med frågorna!