Borgerlighet är fint – förenar liberalt och konservativt

På DN Debatt http://www.dn.se/debatt/borgerlighet-ar-inte-overklassfasoner skriver LUF 121127 att de som liberala också vill kalla sig borgerliga. Min kommentar: Mycket bra! Men en sak: Man är välkommen i LUF bara om man omfamnar liberalismen och släpper konservatismen. Men de båda ideologierna går väldigt …

Självspäkeriet avskaffat

I SvD skriver företrädare för kyrkan och Naturskyddsföreningen att Sverige inte satsar en krona på klimatfinansieringen i fattiga länder http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd Mycket svenska skattepengar går till klimatåtgärder och ger samtidigt välstånd till biståndsländer. Men skribenterna gillar inte att vi hushållar så effektivt …