Archive for november, 2012

Borgerlighet är fint – förenar liberalt och konservativt

På DN Debatt http://www.dn.se/debatt/borgerlighet-ar-inte-overklassfasoner skriver LUF 121127 att de som liberala också vill kalla sig borgerliga.

Min kommentar: Mycket bra! Men en sak: Man är välkommen i LUF bara om man omfamnar liberalismen och släpper konservatismen. Men de båda ideologierna går väldigt bra att förena. Ni skriver själva att ”förnyelsearbete tar avstamp i våra rötter”. Så säger en liberalkonservativ.

Självspäkeriet avskaffat

I SvD skriver företrädare för kyrkan och Naturskyddsföreningen att Sverige inte satsar en krona på klimatfinansieringen i fattiga länder http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bryter-sina-klimatloften_7698052.svd

Mycket svenska skattepengar går till klimatåtgärder och ger samtidigt välstånd till biståndsländer. Men skribenterna gillar inte att vi hushållar så effektivt med våra pengar utan verkar vilja att det ska bli så dyrt som möjligt för oss. Kära kyrkoföreträdare: Självspäkeriet försvann ur kyrkans praxis för flera hundra år sedan! För övrigt finns det bättre miljörådgivare än Axelsson och hans förening. De satsar på bioenergi som leder till svält, övergödning, vattenbrist mm.

Bioenergi från annat än avfall ökar utsläppen

I Ny Teknik skrivs 16 och 21 november 2012 okritiskt om bioenergi som t o m skulle ge minusutsläpp. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3585128.ece#comments. Länge nog har felinformation om bioenergins utsläpp, att de skulle bli noll eller t o m minus, fått stå oemotsagda. Min kommentar:

Att pumpa ned koldioxid i marken kan man göra oavsett vilken råvara som förbränns. Och det blir lika dyrt. Problemet är bluffen som envist lever kvar om att CO2-utsläpp från biomassa blir noll. Man missar att livscykeln tar tid: Om det är skog man använder, tar det 20 år innan den växande skogen börjar ta upp CO2 i någon större omfattning, och sedan 50 år till innan man har kompenserat utsläppen vid förbränningen. Då har vi sedan länge släppt den globala uppvärmningen lös. Man missar alternativanvändningen: Om man i stället använder skogen till att göra möbler eller hus av, så skulle CO2 lagras i 10 – 300 år. Om man låter skogen växa vidare skulle den fortsätta att suga CO2 direkt. Med åkergröda blir det korta tider man förlorar, men i gengäld stiger matpriserna. Och gödningen ökar, och följs av utsläpp av lustgas, N2O, en 300 gånger starkare växthusgas än CO2. Dessutom missar man ekonomin: Andra användningar ger som regel många gånger större värde per kbm biomassa, som papper, byggmaterial, mm. Bioenergi från annat än avfall är en bluff, bluff, bluff.