FN:s klimatpanel berättar inte sanningen

140414 IPCC berättar inte sanningen om klimatpolitiken

IPCC berättar inte vad det kostar

Att nå klimatmålen skulle bara minska den årliga tillväxten i världsekonomin med 0,06 procent, säger IPCC. Kostnaderna för omställningen ingår i BNP-beräkningen. Hur hög kostnaden är berättas inte. Och vilken annan produktion som ”klimatproduktionen” ersätter och som således inte kan finansieras, det vet faktiskt varken IPCC eller de nationella ledarna i olika länder. Det är det meningen att vi inte ska bry oss om.

IPCC berättar inte att en del är lögn

Inte heller berättar IPCC om vilka val av åtgärder man bygger på och hur effektiva de är. De berättar t ex inte att biodrivmedel är en bluff. Dessa minskar inte utsläppen av växthusgaser, utan ökar dem jämfört med att använda skogen till byggmaterial, tyg, eller till att bara låta skogen växa, vilket det finns behov av i länder med avskogning. Eller jämfört med att använda mindre konstgödsel i jordbruket och därmed minska övergödningen av sjöar och hav. Det är alternativanvändning av marken som är det relevanta beräkningssättet. Att påstå att koldioxidupptaget vid skogens eller grödans tillväxt ska tillgodoräknas just biodrivmedel är en tankevurpa. Alternativet är inte att asfaltera marken. Dessutom belastar man inte biodrivmedlens växthusgaskalkyl med utsläpp från ILUC (indirekt markanvändningsförändring) och N2O-utsläppen från gödsling. T ex elbilar som körs på kärnkraft är ett bättre alternativ, för att inte tala om en global jättesatsning på cykelbanor.

/Ulf Johannisson, Civilekonom, managementkonsult

Kommentera