Sommestad blind på ena ögat

Sommestad har på Brännpunkt i dag rätt i att framgång i klimatpolitik kräver respekt för global rättvisa. Det fanns oklarhet om respekten. Hon skyller allt på Alliansregeringen. Hon ser inte att alla Väst-länder var med, även före konferensen. Vi borde ännu tydligare ha skiljt ut Kina från u-länderna. Väst har varit flata mot Kina och låtit dem dra fördel av frihandeln, utan krav på fullgod hänsyn till miljö och arbetsvillkor. Kräv det nu, annars tull! En brutal kommunistdiktatur ska inte få berika sig på andras bekostnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *