Bättre arbetslöshetsstatistik

Båda sidor missleder, dela upp analysen i 2 gruppe

Att prata om 6 % arbetslösa av hela årskullarna 15-24 år inkl heltisstuderande är missledande. 30 % arbetslöshet inklusive heltidsstuderande som söker jobb är lika missledande. Grundfelet är att klumpa ihop alla som är 15-24 år. Hos gruppen heltidsstuderande gäller arbetslöshet ofta att söka extraknäck. Gruppen icke studerande jobbar eller söker jobb/är i åtgärder. Att analysera var och en av de grupperna för sig borde vara det intressanta.

Ulf Johannisson , 2010-07-14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *