Fördjupa utbildning och debatt om liberalismen

I DN på ledare signerat skriver Henrik Berggren om svensk liberalism och jag kommenterar.

http://www.dn.se/ledare/signerat/svensk-liberalism-stark-i-kottet-svag-i-anden-1.1140585

Henrik B är nog litet för snäll. Marxismen duger knappt som grund för kritik av den rådande liberala ordningen. Dess roll bör i varje fall vara liten. Jag upplever att vår liberala grund med dess öppenhet mm tas för så given att man inte ser den. Det verkar gälla både allmänheten, media och utbildningen. Bidrag till samhällets utveckling tror jag främst kan ges genom att analysera och diskutera det liberala samhällets utmaningar och möjligheter i en värld med stora problem nationellt och globalt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *