Alliansens miljöbilspolitik bara marginellt bättre

Alliansen presenterade nytt miljöbilsförslag 100824:

Bra att etanol- och biodieselbilar inte ingår i nytt stöd vid köp av miljöbil från 2012. Dessa bränslen innebär växande anspråk på jord, skog och vatten, som redan är överutnyttjade och förstörs. Genom stor global marknad påverkas även matförsörjningen.  Globalt ger dessurom etanol och biodiesel  ingen minskning av utsläppen av växthusgaser när man tar full hänsyn till utsläpp av koldioxid vid nyodling och utsläpp av av lustgas vid odling . 3-5 % av tillfört kväve vid gödsling avgår som lustgas (dikväveoxid), en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Skattebefrielsen för etanol- och biodieselbilar får vara kvar i 5 år, och stöden till själva bränslena och inblandningen nämns inte i alliansens förslag. Därmed deltar Sverige fortsatt till förstörelsen av natur och livsvillkor. Och skinnar svenska skattebetalare för bidrag till Centerns kärnväljare. Bort med detta missbruk nu!  Se vidare artiklar på denna hemsida under Politik/Energi och miljö!

One Comment

  1. Mythbuster

    Det finns f.n. 4 etanolbilsmodeller i Sverige som släpper ut mindre än 50 gram CO2/km WTW. Fler lär det bli om stödet införs eftersom etanol är effektivare än bensin i bensinmotorer och effektivare än diesel i dieselmotorer – det är alltså betydligt lättare att göra riktigt snåla bilar som drivs med etanol.

    Det finns ingen anledning att nyodla – det räcker så bra med de 50 % nedlagda åkrar som finns i världen. Vi odlar redan idag mat nog för 9 miljarder – vi behöver inte ännu mer mat, istället behöver de fattiga en inkomst – som de kan få genom att sälja socker. Och du – sockerrör är mykorrhizabildare och behöver inget konstgödsel…

    Alternativen till biobränslen heter tjärsand, coal-to-liquid, djuphavsolja, arktisk olja – de är alla betydligt värre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *