Etanol är skadligt för alla utom oljebolag och markägare

110324 i Di skrev Håkan Matson om oljejättarnas satsning på etanol och om problemen med elbilarnas elkraftsförsörjning.

Oljebolagen föredrar naturligtvis etanol framför el, eftersom etanolen ger dem affärer både i raffinaderi- och distributionsledet när oljan blir dyrare att producera. Med elfordon tappar de nästan hela affären. Så att ifrågasätta elbilssatsningar med hänvisning till oljebolagens satsning på etanol är inte trovärdigt.

För elförsörjningen är trenden positiv, även om vägen är lång till en miljömässigt bra situation. Tredje generationens kärnkraft, som byggs idag, är oerhört säker och fjärde generationen har utsikter att lösa avfallsproblemet. Avskiljning och lagring av koldioxid från kolkraftsproduktion utvecklas, liksom sol- och vindkraft mm.

Redovisningen av koldioxidutsläpp som idag redovisas för biobränsledrivna bilar är felaktiga eftersom man inte tar med utsläpp från markbearbetning och kvävegödsling. När man tar med dessa ökar etanol utsläppen av växthusgaser i en del fall och minskar dem ytterst marginellt i andra fall, jämfört med bensindrift. Dessutom utgör odling av råvaran en onödig börda för redan överutnyttjad mark, vatten, mm och tar maten ur munnen på jordens fattiga. Det sker i en värld där matbehovens krav på odling redan ökar dramatiskt på grund av ökat innehåll av kött och andra förädlade produkter. 

Andra sätt att minska trafikens skadeverkningar är t ex den stora minskning som pågår för att minska bilarnas energiförbrukning. Ökad kollektivtrafik och cykling är andra viktiga inslag i en strategi.

Etanolen är alltså inte bara skadlig för naturen och matförsörjningen utan också onödig. Men den är förstås bra för oljebolagen – och för markägare som odlar råvaran.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *