Biodrivmedel minskar inte växthusgaser, ökar redan hårt tryck på naturen, höjer matpriser

Ökande odling av grödor för etanol och biodiesel ökar trycket på naturen och försvårar situationen för den hungrande miljarden människor. Nu vet man dessutom att etanol och biodiesel snarare ökar än minskar växthuseffekten.

11-10-02 Tim Searchinger har sedan länge bedrivit forskning och skrivit artiklar om att bioenergi ger liten koldioxidminskning på lång sikt och ökade utsläpp på kort sikt, på grund av stora engpngsutsläpp vid markberedning vid direkt och indirekt ändrad markanvändning, LUC och ILUC. Se länkar till vad han skrivit http://www.princeton.edu/~tsearchi/writings.html   Se även Fargione m fl.

Nobelpristagaren Paul Creutzen och svenska Georgia Destouni har funnit att vid gödsling av grödorna avgår ca 4 % av kvävet som N2O, lustgas, en 300 gånger starkare växhugas än koldioxid.

USA satsar massor av miljarder i bidrag till bioenergi för mindre oljeberoende = nationell säkerhet = prioritet 1 i USA. Inom EU och Sverige är jord- och skogsägare starka lobbyister som ser till att bidrag till bioenergigrödor finns. I Sverige är LRF starka. Centern sitter på de ministerposter som har hand om dessa bidrag, till Centerns egna kärnväljare. Även Miljöpartiet agerar för biodrivmedel. Så oavsett regering får vi miljöfarlig miljöpolitik i Sverige.

Till skillnad från Miljöpartiet, SNF m fl har Friends of the Earth m fl internationella miljöorganisationer tagit till sig denna forskning, http://www.foei.org/en/what-we-do/agrofuels

Och det finns bra alternativ. Läs gärna min artikel på Newsmill http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/15/etanol-och-biodiesel-en-dyr-miljobluff

För referenser och få förgjupning, se följande dokument (PDF): 091012 Etanol och biodiesel, arbetsdokument m ref

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *