Seminarium ”Hur bevara och utveckla Sth innerstads värden?”

Susanna Stenfelt från SBK presenterade projektet Riddaren 18 mm på Nybrogatan. Det gav fördjupad insikt i hur och varför man tullar på hänsynen till Stockholms identitet. Ulf Johannisson knöt sedan an till förslaget till arkitekturpolicy, Arkitektur Stockholm. Där finns formuleringar om att utgå från Stockholms identitet och ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Men där finns också formuleringar som öppnar för att kringgå de fina föresatserna. Riddaren 18 är ett inslag i hus-för-hus-utarmningen av Stockholms värden. Arkitektur Stockholm borde ge en stark signal till en kulturförändring i linje med en stor majoritets önskemål.

Presentation finns här: 131007 Hur bevara och utveckla Sth innerstads värden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *