Öppet brev till politiker inför beslut om Nobel Center

Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras, med högsta ansvariga tjänsteman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys. Effekterna på riksintresse, byggnadsminne, Stockholms skönhetsvärden och trafiksituation är oacceptabla liksom effekten på stadens ekonomi inklusive risker.

Avslå planen! Erbjud … läs mer 160204 Avslå Nobel Center planen Erbjud alternativ

Tal och bild från demonstrationen på Nobeldagen 151210 Demonstration Nobel Center Tal Nätverket Rädda Blasieholmen & CO och 151210 Demonstration Nobel Center Tal för organisationer Känn stämningen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *