EU-bankregler ok, men länder ska vara med först när de platsar

120728 Nyligen presenterades en lösning för euro- och bankkrisen med betydande överföringar av kapital från långivarländer till skuldländer. Den europeiska centralbanken ECB ska ta ett ökat ansvar, för en bankunion med insättarförsäkring, bankövervakning och ett system för att rädda banker i …