Archive for juli, 2012

Etanolproducenter mörkar fakta

Etanolproducenterna krävde bidrag i SvD 120726. De utmålar importen av drivmedel som en utsatt position. Medan Sverige har ett stabilt exportöverskott. De tiger om att att matproduktionen återigen sviktar under svår torka, matpriserna ökar, folk svälter. Medan de själva i Sverige medverkar till att vi använder livsmedel till etanol – det tiger de med. De skriver om potentiella arealer i träda eller med gräs, men det har vi hört i decennier runt om i världen, utan att mycket händer. Trädan beror kanske på för dålig avkastning? Om man tar med odlingsberoende utsläpp (vid markberedning och genom gödsling) minskar etanolen inte utsläppen. Osv. Stoppa etanolstöden!!

EU-bankregler ok, men länder ska vara med först när de platsar

120728 Nyligen presenterades en lösning för euro- och bankkrisen med betydande överföringar av kapital från långivarländer till skuldländer. Den europeiska centralbanken ECB ska ta ett ökat ansvar, för en bankunion med insättarförsäkring, bankövervakning och ett system för att rädda banker i kris kan återställa förtroendet för bankerna.

Det är bra att man inte talar om finanspolitisk union, men svagt att man inte talar om att införa ett trovärdigt system med böter för länder som inte håller sig under 2 procents budgetunderskott.

Det saknas också åtgärder mot grundfelet med euron: Stater med för dålig ekonomi ska inte vara med i euron. Och det saknas åtgärder mot grundfelet med EU: Stater som inte har ordentlig demokrati och fungerande okorrumperade myndigheter ska inte vara med i EU.