Etanolproducenter mörkar fakta

Etanolproducenterna krävde bidrag i SvD 120726. De utmålar importen av drivmedel som en utsatt position. Medan Sverige har ett stabilt exportöverskott. De tiger om att att matproduktionen återigen sviktar under svår torka, matpriserna ökar, folk svälter. Medan de själva i Sverige medverkar till att vi använder livsmedel till etanol – det tiger de med. De skriver om potentiella arealer i träda eller med gräs, men det har vi hört i decennier runt om i världen, utan att mycket händer. Trädan beror kanske på för dålig avkastning? Om man tar med odlingsberoende utsläpp (vid markberedning och genom gödsling) minskar etanolen inte utsläppen. Osv. Stoppa etanolstöden!!

2 Comments

 1. Anders

  Fast nu har du fått lite om bakfoten. Det produceras mat så det räcker till 10 miljarder människor – det är inte matbrist. Hunger beror på fattigdom, krig, korruption och dålig infrastruktur – påskyndat av västvärldens jordbrukssubventioner.

  Det är heller inte brist på mark. Trädan beror i västeuropa på att bönderna tvingas lägga en del av sin mark i träda för att inte öka matöverskottet och därmed sänka världsmarknadspriserna – eftersom EU betalar mellanskillnaden mellan produktionskostnad och världsmarknadspriser, så vill man has ned överskottet så mycket som möjligt. i östeuropa på oklara markrättigheter och på att matpriserna är för låga – det lönar sig inte att odla om man inte får subventioner – eftersom alla konkurrenter är subventionerade.

  Sk. idle land i framför allt Afrika och Sydamerika beror helt och hållet på att det krävs investeringar i att sätta denna mark i stånd (dika, stängsla) och i maskiner, lagringsmöjligheter och transportmöjligheter. Anledningen till att dessa investeringar inte kommer till stånd är att det fortfarande finns ett stort matöverskott på världsmarknaden och att matpriserna är så erbarmligt låga. De har aldrig i historisk tid varit så låga – de är nu runt 25-30 % av vad de varit under 1900-talet.

  Slutligen – med alla utsläpp inberäknade så minskar etanolen klimatutsläppen med mellan 20 och 85 %, beroende på odlingsform (JRC 2011). Låt inte dina personliga ideosynkrasier skymma ditt klara intellekt och sanningsälskande.

 2. Fått om bakfoten, idiosynkrasier – på hemsidan vill jag inte ha sådant ovärdigt tilltal. Det är sådan brist på respekt som ofta omöjliggör en saklig debatt.

  Det framförs allt som ofta att det produceras tillräckligt med mat och att det finns tillräckligt med mark. Men trots massor av bistånd mm har vi kvar en svältande miljard. Marknaden är inte intresserad av de sämsta eller mest avlägsna markerna. De fattigaste har inte råd att köpa vare sig utsäde eller tillräckligt med mat.

  Bioenergin påverkar marknaderna genom ökad efterfrågan, som höjer priserna på både mark och mat. Det är onödigt. Bioavfall ger bäst utbyte, minst utsläpp och bäst ekonomi i kraftvärmeverk. Jungfrulig ved ger störst mervärde som betydligt mer avancerade produkter än förbränning i motorer.

  Beräkningarna om etanolens utsläpp är fel. EU-kommissionen har själv påpekat att utsläppen från gödning (googla Destouni), markberedning (Searchinger), mm inte ingår.

  Slutsatsen beträffande politik är endast att biodrivmedel inte ska ha några bidrag. Introduktionsstödstiden är förbi. Om de är så bra som du tycks tro så får man väl visa att de kan konkurrera. Det är cykling och kollektivtrafik som ska ha bidrag, och elbilar till introduktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *