Stadsbyggnadsblogg

En blogg om stadsplanering som har växt under många år. Här finner du alla möjliga teman. Allt ifrån arkitektur till politik, från miljö till sociala frågor, allt kopplat till hur man bygger en stad som vi vill bo i. Bloggen uppdateras tyvärr sällan, men se filmen i högra spalten! Som ordförande i Norrmalms hembygdsförenings är jag desto mer aktiv på föreningen hemsida.

Stadsplanering

Sabbatsberg
Sabbatsberg

Norrmalms Hembygdsförening hade nyligen en välbesökt vandring i Sabbatsbergsområdet. I den norra delen finns den äldre historien och karaktären kvar skyddad. Jag visade hela övriga Sabbatsberg…

Youtubefilm Stockholms innerstads skönhet

Innerstaden: Se Youtubefilm: Hur kan Stockholm växa med kvalitet? Filmen visar en sida av detta, hur vi kan bevara Stockholms innerstads skönhet, ett riksintresse som tyvärr kringgås gång på g…

Låt oss få en fri utveckling av arkitekturen i stället för färglösa lådor!

Läs mitt bemötande av den vanliga nedlåtande kritiken mot oss som försvarar vår vackra traditionella arkitektur. Vi vill ha ny sådan och en fri utveckling av arkitekturen utan gammal modernistis…

Värna Stockholms skönhet Flytta Nobel C

180201 Värna Sth möte med vattnet Flytta Nobel C Ett bildspel som visar Stockholms möte med vattnet med vacker klassisk arkitektur och måttlig skala. Det är kärnan i ”Riksintresset Stockholms in…

Sång för att stoppa Nobelbygget på Blasieholmen

Här kommer en sång om det planerade förfärliga bygget på Blasieholmen. Lämplig för allsång vid demonstrationer mm för att stoppa det. Nobelhus sång…

Nobel Center – bryta upp Stockholms hjärta eller lysa i stadsporten?

Kort presentation visar alternativen för Nobel Center 161206 Nobel Center Kort Lägre Kort På Stadsbyggnadsnätverket på facebook får du löpande information om Nobel Center och andra aktuella p…

KLICKA HÄR FÖR FLER INLÄGG UNDER KATEGORIN ”STADSPLANERING”


Marknad

Motionstexter för Nej till Nobel Center på Blasieholmen

Skriv en motion i ditt parti: Även om motionen avslås har du väckt en opinion. Nobelstiftelsen och stadens ledning kan påverkas av sådana initiativ. En motion ska börja med ett Yrkande, gärna …

Agera mot 2 förskräckliga lådor

Stadsbyggnadsnätverket Agera mot 2 lådor En hög glaslåda i Galleriakvarteret mitt emot NK och rivningen av Astoriaflygeln och den plåtlåda man vill sätta i dess ställe. Mailadresser du behöve…

160524 Mäster Samuelsgatan omgöring till gråskala och högre höjd snart klar

160524 Mäster Samuelsgatan omgöring till gråskala och högre höjd snart klar…

Vårt gemensamma ansvar att förnya partierna

Replik 140721  http://www.dn.se/debatt/vart-gemensamma-ansvar-att-fornya-partierna/ på Olle Wästbergs artikel på DN Debatt http://www.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-infl…

Akut läge för svensk industri

Svenska företag har flyttat ut ur Sverige kontinuerligt sedan 1970-talet – och det är oftast inte s k kreativ förstörelse eller strukturförändring i en marknad där alla konkurrerar på lika vil…

Ska alliansen slå sossarna i socialism?

Byggvärlden idag: http://www.byggvarlden.se/nyheter/bostader-ska-planeras-regionalt Den borgerliga regeringen ska genomföra planekonomi: ”en parlamentarisk kommitté … ska utreda hur ansvaret f…

KLICKA HÄR FÖR FLER INLÄGG UNDER KATEGORIN ”MARKNAD”