Blocköverskridande ö k om ny kärnkraft kanske behövs för energiförsörjning och miljö

Carl B Hamilton ogillar S krav på blockverskridande förhandlingar, och gör en troligen riktig analys av S syfte. Utan blocköverskridande överenskommelse kan det bli en lång och plågsam process för S linjebyte, om det alls blir av. Men vad händer då? Då kommer den långa och känsliga processen för att belsluta och bygga ny kärnkraft att utsättas för ständiga hot från S. Kanske är S ansiktsräddning genom en blocköverskridande överenskommelse ett rimligt pris för att säkra Sveriges energiförsörjning och miljöansvar.

Vi vet inte hur S vänsterfalang och S kommer att bete sig. Men det borde vara helt klart att Sveriges energiförsörjning och miljöpolitik väger tyngre än att S skulle få litet hjälp att bli av med en av många svagheter, som vi kan exponera för svenska folket.

Vilka alternativ finns att säkra den viktiga utbyggnaden – den frågan måste alliansen tänka igenom mycket noga!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *