Ta bort bidrag och produktionsmål för biodrivmedel i EU

SvD Ledare 120830 om kontraproduktiva bidrag till biodrivmedel: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sprit-och-politik-hor-inte-ihop-inte-heller-i-eu_7459340.svd

Feltryck? Det står: regeringen borde verka för att avskaffa ”och produktionsmål” för spannmålsbaserade biodrivmedel inom EU. Borde vara ”bidrag och produktionsmål”. Vidare: Förutom högre matpriser och hunger har EU erkänt att utsläppssiffrorna de (och därmed vi i Sverige) använder inte tar med utsläpp av växthusgasen lustgas (dikväveoxid) från gödningen, och inte de indirekta utsläppen av koldioxid när bortkörda småbrukare röjer mark för ny odling, t ex när de eldar upp skogen. När man räknar in detta minskar biodrivmedel inte utsläppen alls. Under de första årtiondena ökar det utsläppen. Slöseri med skattepengar och naturförstöring och utsläppsökning. Stoppa bidragen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *