Stadsbyggnadsgruppen är inne på sitt 3:e varv

1:a och 2:a varvet 2008-12 hittar du under fliken Politik i huvudmenyn: https://ulfjohannisson.se/politik/harliga-stockholm/ Det första varvet handlade om planprocessen, det andra om arkitektur, stadsplanering mm.

Inför nystartsmötet 121009 hade 34 personer hade anmält sig för deltagande , jämfört med 4-8 deltagare tidigare. (vi blev sedan mer än 40) Vid detta möte och ett seminarium 121030 presenterades resultaten av tidigare arbete:

– Forskning och kontakter med Stockholmare visar att människor i grova drag tycker detsamma. Man gillar inte de avskalade lådorna och funktionsseparerad stad (Arbete, Bostäder och Centrumfunktioner var för sig). Man vill ha mer human arktitektur och stadsplanering, levande blandad stad med färg och varierade former på husen. Se presentation 121030 Hur få Sth växa vackert

Varför bygger man ända sedan 1950-talet så litet av det ”humana” och så mycket av den s k modernismens lådor, vid det här laget omoderna. Det visar sig att det till stor det är samma problem med bristande konkurrens mm som ligger bakom detta och att det byggs för litet och för dyrt. Förslag till strategier och åtgärder redovisades för att få bättre konkurrens, regelverk mm för att ändra detta. Se presentation 121030 Strategi och åtgärder

På seminariet 121030 visade dessutom Arkitekt Torbjörn Einarsson från Arken Arkitekter exempel på ”humanistisk” arkitektur och stadsplanering: 121030 Torbjörn E Arken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *