Mer konkurrens för mer och bättre byggande

M-representanter skriver i DN http://www.dn.se/debatt/vi-behover-en-nationell-strategi-for-vaxande-stader/

Många bra förslag, men man angriper inte ett stort grundproblem: Den bristande konkurrensen med för få aktörer, oligopol. Det gäller byggbranschen, fastighetsbranschen områdesvis och arkitektkontoren regionalt. Det leder till mindre kvantitet, sämre kvalitet funktionellt och estetiskt samt högre priser. Det fina är att samma åtgärder bidrar till att lösa alla de problemen samtidigt. Staten kan skärpa konkurrenslagens tillämpning och även lagen om det behövs. Staden kan bjuda in fler aktörer och öppna för fler aktörer genom mindre markanvisningar.

Städerna har låtit byggherrarna ta över, lämpar igenom deras impopulära förslag, och petar i detaljer. Regeringens förslag till områdesplaner och samtidig nedtoning av detaljplaner gör det nu möjligt för dem att inrikta sig på att styra med tydliga riktlinjer i stort. Inte minst gäller det kvalitet i kund- och medborgarperspektiv. Här har oligopolen alltsedan miljonprogrammet utnyttjat möjligheten att bygga stramt, fult och icke stadsmässigt – ett bekvämt sätt att tjäna pengar utan att leverera det som en stor majoritet av allmänhet och kunder vill ha enligt många studier.

Detta är grundorsaken till mängden klagomål och överklaganden. Därför måste förenklingar av planprocess och minskade överklagandemöjligheter kombineras med ökat tillvaratagande av medborgares och presumtiva kunders synpunkter i mycket tidiga skeden.

2 Comments

  1. Arne Kriström

    Synnerligen välformulerat Ulf!! Huvudet på spiken- när byggbolagens oligopol föredrar lådor blir det fortsatt fula lådor!
    På vår sverigesemester i år noterade jag dock att även positiva undantag finns också på mindre orter, exampelvis det fina tillägget i Ystads innerstad som knappt går att skilja från den äldre bebyggelsen, eller huset vid själva torget i Söderköping med årtal på fasaden där det överraskande står 1993 – inte 1893. Tyvärr är viljan till burspråk, takkupor, tinnar och torn och ens till anpassad färgsättning och skala som passar in just nu närmast obefintlig i Sthlm – ibland föreslås tom skolor i parker sedan man missat att planera in dem i nya områden etc- missarna är för många och för grova för att förtätad stad ska bli mysig och ge en varm känsla – nu byggs oftast med vassa kanter och kalla färger! Utseendekrav som höjs och tävling mellan arkitekter och vackrast hus i respektive läge i stället för oligopol skulle inte lösa allt men bli till stor hjälp!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *