Minska inte demokratin i byggprocessen – öka den

Politiker från olika partier vill öka byggandet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/avtala-om-att-bygga-bostader_8370480.svd.

Angelägen fråga, men förslagen angriper inte grundproblemet, den dåliga konkurrensen inom byggandet. Avtal med byggherrar lär fungera dåligt. Aktörer på oligopolmarknad (få aktörer) levererar mindre volym till högre pris med lägre kvalitet. Det ger dem det bästa resultatet. Stat och kommuner är därmed de som måste och kan vidta åtgärder för att förbättra konkurrensen mm.

Det är obehagligt att politikerna som skriver i stället betonar att stå emot lokala opinioner. Allmänhet och kunder är de som ska tjänas lockas in med sina kunskaper och önskemål i tidigt skede. Lika obehagligt är förslaget att skära av myndigheters möjlighet att återkomma senare i processen, då mer info finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *