Skärpt konkurrens, ökad planberedskap och tidigt reellt inflytande

Åtgärder för att skärpa konkurrensen ger högre kvalitet, lägre kostnader och större volym i byggandet. Mer konkurrens och kundinflytande för att få marknadens aktörer att öka farten, det är bästa medicinen för detta, enligt min erfarenhet som företagsledare och -konsult. Områdesplaner med tydliga riktlinjer och tidigt reellt inflytande för allmänheten ger bättre förslag, mindre klagomål och snabbare planprocess.

De företag som går före i den här utvecklingen har stora möjligheter, med mer Lean och humanistiska arkitekter i stället för lådritare.

Byggande som folk vill ha 1 Om du fick bestämma och idéer om hur vi ska få det 121030 Strategi och åtgärder 2 Byggande som folk inte vill ha: 140224 Nya Citysaneringen

Läs mer i presentationerna som länkas nedan under de olika aktivitetsrubrikerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *