Bygg ytterstaden attraktiv för Stockholms tillväxt

Attefall vill bygga mer småhus enligt artikeln http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bygg-tatare-inte-glesare_3745008.svd. Förhoppningsvis menar han inte att styra om vi ska välja småhus eller lägenhet. Politikens uppgift är att se till att förutsättningarna är goda för den mix av boende som vi vill ha, småhus eller lägenhet, mitt i stan eller nära naturen, bostadsrätt eller hyresrätt etc.

Som artikelförfattarna skriver så måste det enorma behovet av byggande ske genom förtätning av mindre täta områden. Annars hamnar t ex vi i Stockholm långt ut med långa resor, och bygger sönder den redan täta gamla innerstaden, älskad genom sin livfulla blandning av allt, bostäder, arbete, service och trafik. Därmed är det den som är mest modern, inte modernisternas funktionsuppdelade stad med dessa funktioner var för sig, som artikelförfattarna fyndigt påpekar.

Förtätningen av yttre stadsdelar behöver inte betyda att grönområden tas i anspråk i nämnvärd omfattning. Man kan förtäta inom områden så att man samtidigt får en mer blandad livfull stad efter varje områdes förutsättningar, vilket gör områdena attraktivare med minskad segregation som följd. Vi behöver alltså inte helt bygga samman stadsdelar där det innebär att ta värdefull grönska i anspråk. Då respekterar vi att de många som vill bo i Stockholm fortfarande har behov av grönska. I stället för att bygga samman förorter kan man länka samman dem genom att t ex göra gata av motorleden som skiljer dem åt och bygga en gata och en gångväg mellan dem. Det ökar också tillgängligheten till naturen, vilket förstärks om man lägger mer service mm i den nu attraktivare kanten mot det gröna. Se kort sammanfattning av rapporten ”Kajer mot det gröna” som beställts av Delegationen för hållbara städer. 140618 Arken m fl Kajer mm TE UJ bearbetn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *