Stoppa förstörelsen av Stockholms innerstad!

Ny våg av förstörelse ovanpå 60 70 tal Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-25 Vi måste alla göra allt vi kan! Tips i artikeln.

2 Comments

  1. Pingback: Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 16-25 | Stockholm Skyline

  2. Gabriel Gadd

    Stockholms Skylines försvar av innerstadens skönhet är uppmuntrande, men otillräcklig, ty blott en tredjedel av Stockholms invånare bor i innerstaden och få av dessa senare är så pass rotade att de besitter någon stadskänsla.

    Att Paris till skillnad mot London lyckats bevara åtskilligt av sin stadskärna beror mindre på betydligt färre bombningar under Andra Världskriget än på en målmedveten politik att bygga en ny affärsstadsdel strax utanför, i Nanterre, (La Défense) för att slippa Cityskrapor.

    Stockholms extrema Centralstationsfokusering utgör däremot en synnerligen stark eggelse därtill som måste motverkas genom decentralisering. Tyvärr kan en sådan inte komma till stånd så länge inga alternativa rutter står till hands än Centralen. Den för ett halvt sekel sedan påbörjade ringleden, stadens enda, är ju ännu inte slutförd!

    Det splittrade skärgårdslandskapet måste sys samman med en rad koncentriska och diagonala leder både för bilar och tunnelbana. En ny stadsdel vid Askrikefjärden vid Lidingös nordöstra strand skulle kunna ersätta det s.k. ”City” med blandad bebyggelse vid en ny storhamn och affärsflygplats som ersättning för Bromma. Då först torde trycket på Nedre Norrmalm lätta vilken åter skulle kunna bli en mänsklig Klara-stadsel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *