Seminarium om Hagastaden

Norrmalms-Liberalernas seminarium lockade 25 medlemmar. Engagemanget var stort. Medverkande från staden presenterade projektets båda etapper, klicka här Expl_PPT_Hagastaden_lib_160906+ och här 160906 Norrtull_ bilder + text

Deltagarnas synpunkter gällde till stor del att för litet kommunal service hade planerats in, t ex inte någon skola i den stora etapp 1. Kritik framfördes mot den avskalade arkitekturen. Stadens representanter menade att det inte var lätt för stadens fackförvaltningar för skola, omsorg mm att planera och att det fick lösa sig i en process med Exploateringskontoret som har kontakten med byggherrarna. I min sammanfattning visade jag på möjligheter till högre ambitioner. Läs mer 160906 Seminarium Hagastaden Sammanfattning 

Liberalernas ledning i stadshuset och representanter i stadsdelsnämnden jobbar med dessa högre ambitioner, närmast unikt bland partierna, betonade jag på seminariet. Liberalerna kan fortsätta att göra betydelsefulla insatser genom att fortsätta att kräva plats för offentlig och privat service i Hagastaden. Och verka för att man följer gestaltningsprogrammet i Hagastadens detaljplan. Programmet föreskriver t ex en variant av innerstadens omtyckta jordfärgskala.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *