Archive for juli, 2010

Centerns skamlösa bluff och bidrag

Kommentar till Andreas Carlgren på DN Debatt http://www.dn.se/debatt/sa-ska-sverige-driva-pa-usa-och-kina-om-klimatet-1.1144349

Framgång nås inte genom att sätta mål, utan genom att förstå och förbättra system och processer, t ex transporter och drivmedel från markanvändning till drift av bil. Detta gjorde Toyota och Scania till världens bästa personbils- resp lastbilsföretag. Centern ger sina kärnväljare, ägare av åker och skogsmark, och deras organisationer miljardbidrag till etanol och biodiesel. Det göder tillväxten av ett globalt system som ökar naturförstörelse och hunger. 4e generationens kärnkraft kommer att då på gammalt kärnkraftsavfall och ge CO2fri el till bilar.

Varför fick Toyota problem? De vek av från framgångsspåret genom att förblindas av målet att bli världens största biltillverkare.

Läs mer om Toyota way, genom att googla på Deming, Lean, Kaizen, mm.

Ulf Johannisson, (Webbsida) 09:54, 28 juli 2010.

Må prästerna sluta kriga

100723 Kommentar till

http://www.dn.se/debatt/ar-vi-beredda-att-alska-juden-och-muslimen-1.1141804

Så sorgligt! Prästerna överdriver och skapar konflikt i stället för frid. Sverige ligger i toppen vad gäller flyktingar per invånare, svenskarna är välvilliga och gör sitt bästa. Men prästerna anklagar oss för svag acceptens för avvikande beteenden. De ondgör sig över vårt julfirande och lediga söndagar och blundar för att detta är vår kultur, inte bara av religiöst ursprung. Förr krigade vi för religionen. Nu krigar prästerna med ord.

Usel kvalitet orsak till överklaganden, bygg vackert

Kommentar till Brännpunkt 100723 Bostadsbristen sänker Stockholm

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadsbristen-sanker-stockholm_5029493.svd

Mer marknad är det viktigaste för bättre fart på byggandet. Att planprocesser tar lång tid med mycket överklaganden beror till stor del på att fastighets- och byggbranschen bygger trista lådor som försör stadens karaktär. Sedan ropar de på att det ska bli svårare att överklaga. Då går vi mot betongbunkrar med höga hyror. Det är dags för stadsbyggnadsnämnden att ställa krav på byggarna. Det går bra att bygga vackert utan höga kostnader. Bygg vackert! Mer info http://ulfjohannisson.se/politik/harliga-stockholm/

Ulf Johannisson , 2010-07-23

Fördjupa utbildning och debatt om liberalismen

I DN på ledare signerat skriver Henrik Berggren om svensk liberalism och jag kommenterar.

http://www.dn.se/ledare/signerat/svensk-liberalism-stark-i-kottet-svag-i-anden-1.1140585

Henrik B är nog litet för snäll. Marxismen duger knappt som grund för kritik av den rådande liberala ordningen. Dess roll bör i varje fall vara liten. Jag upplever att vår liberala grund med dess öppenhet mm tas för så given att man inte ser den. Det verkar gälla både allmänheten, media och utbildningen. Bidrag till samhällets utveckling tror jag främst kan ges genom att analysera och diskutera det liberala samhällets utmaningar och möjligheter i en värld med stora problem nationellt och globalt.

Liberal lågskatt ger flexibilitet i förändring

Min kommentar på Svd Ledare 100720 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-kalldusch-mitt-i-hogersommarvarmen_5014335.svd  

Outsourcing, global marknad, resursbrist genom naturförstöring, migration, konflikter, m fl stora snabba förändringar – politiken måste ha finansiella reserver för oväntat höga krav på olika områden. Vänsterns högskattepolitik tål inte nya krav, särskilt med ökande krav från åldrande befolkning och ökad benägenhet hos initiativstarka företag och individer att flytta utomlands. Liberal politik är en bättre strategi. Lär av företagen, som kan strategival i svajig miljö. Se http://ulfjohannisson.se/managementkonsult/ Ulf Johannisson , 2010-07-20 11:03

Ideologier är bara utgångspunkter

Svante Nycander skriver i dag om att inte bara vänstern utan även kultursektorn är antiliberal och antikapitalistisk http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-antiliberalismen-sa-stark-i-svenskt-kulturliv-1.1139182. Alla ismer innebär stark förenkling av verkligheten, som bara blir mer sammansatt och komplicerad genom all utveckling, t ex globaliseringen. Den extremt verklighetsfrämmande kommunismen har redan tagit död på sig själv. Socialdemokratin har inkorporerat mycket marknadsekonomi, men har problem med att den socialistiska grunden leder till för stort skattetryck mm. Det kan leda till att den dör i konkurrensen med lågkostnadsländer. Liberalismen jobbar på sitt eget avlivande med bostadsbubblor och finanskris. Viktiga anpassningar av det marknadsliberala systemet har gjorts, t ex konkurrenslagstiftning, och mer är på väg nu med banksystemet. En insikt som många både liberala och vänsterföreträdare saknar sedan 70-80-talet är ett inslag av konservatismens bästa sidor, särskilt att bibringa nya generationer värden som ansvar för människor och miljö, inte bara bland blivande finanstoppar utan även hos svenskar som jobbar svart och slänger skräp. Men marknadsekonomin visar också goda exempel som att företag nu bedriver systematiskt miljoarbete (CSR) och tar närproducerad mat till marknaden, se SvD 100718 ”Lagarbete” om småländska specialiteter, härlig söndagsläsning!

Osakligt, enögt, okunnigt krav på kvotering

SvD Brännpunkt – Kommentar

 

Osakligt, enögt, okunnigt: Att kvinnor med chans att få styrelseuppdrag är mer positiva till kvotering påstås tala emot att kvinnor inte vill bli inkvoterade. Osakligt, de talar i eget intresse och är inte representativa för alla kvinnor. Att chefer över 60 år är motståndare till kvotering påstås bero på maktkrameri eller okunskap. Att det kan bero på stor erfarenhet och övertygelse att den frivilliga vägen leder framåt, det finns inte – enögdhet. Till slut påstås att hög utbildning hos kvinnor = kompetens. Okunnigt.

Ulf Johannisson , 2010-07-14 11:28

Bättre arbetslöshetsstatistik

Båda sidor missleder, dela upp analysen i 2 gruppe

Att prata om 6 % arbetslösa av hela årskullarna 15-24 år inkl heltisstuderande är missledande. 30 % arbetslöshet inklusive heltidsstuderande som söker jobb är lika missledande. Grundfelet är att klumpa ihop alla som är 15-24 år. Hos gruppen heltidsstuderande gäller arbetslöshet ofta att söka extraknäck. Gruppen icke studerande jobbar eller söker jobb/är i åtgärder. Att analysera var och en av de grupperna för sig borde vara det intressanta.

Ulf Johannisson , 2010-07-14