Bygg ytterstadsdelar attraktiva, öka konkurrensen för volym, kvalitet och mot segregation


Motion till Folkpartiets landsmöte hösten 2015 150510 Motion Bygg ytterstadsdelar attraktiva och 150510 Motion Fungerande marknad för byggande – Att åtgärder ska vidtas för att för att öka konkurrensen på svensk byggmarknad vann gehör!

Partierna framhåller regelförenklingar (mycket är redan gjort) och subventioner. Båda innebär uppoffringar, tex att tolerera högre buller och mer exploatering av stränder.

Motionerna handlar om att jobba smartare. Genom att utnyttja befintlig kunskap kan staten vidta åtgärder för ökad konkurrens och rörlighet på marknaden, utforma riktlinjer för kommunal områdesplanering som ger ett massivt utbud av byggrätter med villkor och i struktur som gör förorter attraktiva, mm. Volym, kvalitet och värde för pengarna i stället för uppoffringar. Att genomföra de 10 + 5 att-satserna utgör tillsammans en väl koordinerad och mycket stor del av den genomgripande omdaning av det illa fungerande stadsbyggnadssystemet som behövs. Att få myndigheter och marknad att fungera så väl att de beskrivna resultaten nås kommer att kräva uthålligt och kompetent politiskt arbete. Vi ska inte nöja oss med mindre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *