Nobel Center samråd och granskning

Stadsbyggnadsnätverket agerade:

151120 Yttrande från Stadsbyggnadsnätverket Granskning Nobel Center Dnr 2013 00460 De ansvariga slog sig för bröstet för att ha lyssnat genom att minska höjd och bredd några meter. Det ändrade förslaget till Nobelhus är ändå en alldeles för dominerande och främmande mastodont i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Förändringarna i förslaget matchar inte alls den enorma kritiken mot bygget i media och i de rekordmånga samrådsskrivelserna, varav ca 9 av 10 var negativa.

151016 Akut behov av ansvarsfull stadsbyggnadspolitik Stadsbyggnadsnämnden godkände 151015 planerna för både Nobel Center och rivning/högre hus vid Nybrogatan. Två allvarliga skador på Stockholm skönhet, kulturmiljövärden mm. Läs artikel (länken ovan) som jag skrivit om den successiva förstörelsen som pågår, kanske lika stor som Klara-rivningen, bara steg för steg.

150423 Samrådet avseende Nobel Center på Blasieholmen avslutades 150422. Stadsbyggnadsnätverkets skrivelse 150421 Samrådsskrivelse Nobel Center fr Stadsbyggnadsnätverket innehåller utöver Sammanfattning och yrkande också analys av projektet i 6 olika avseenden. Där framgår hur stadens plandokuments positiva påståenden om projektet strider mot vad som framkommer i ambitiösa underlagsrapporter: Negativa konsekvenser för stadsmiljön, olösta och outredda trafikproblem mm.

Nästan likalydande skrivelser har skickats också för tre andra organisationer. Att verka för att alla som vill värna och utveckla stadens värden ska kunna göra sin röst hörd på ett slagkraftigt sätt är viktigt vår stad.

Kom med i Stadsbyggnadsnätverket! Gilla det på facebook, gör inlägg, dela! /150423 Ulf Johannisson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *