KD i Stockholm skyller bostadsbrist på medborgarna

Erik Slottner (KD) i Sth Stadsbyggnadsnämnd skriver i SvD 110822 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/extra-vaningar-skapar-tusentals-bostader_6407019.svd När Slottner söker orsaken till bostadsbristen hamnar han i att skylla på medborgarna, som alltid klagar och en del är aggressiva. Verkligheten är att de under ett antal årtionden har kommit in …

Miljöpartiets miljöpolitik ger sämre miljö och ekonomi

På Brännpunkt 110823 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/annie-loof-blandar-applen-och-paron_6408129.svd skriver Birger Schlaug MP att beräkning av utsläppen från vår konsumtion ska ta med importens utsläpp. Det är helt rätt. Men man ska också dra ifrån exportens utsläpp, och de är stora. Men det ”glömmer” Schlaug att nämna. …

Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan

Tysklands utrikesminister skriver på Brännpunkt idag om Tysklands omställning av elkraften, men nämner inte med ett ord att vindkraften inte ger något nämnvärt kapacitetstillskott, som man kan räkna med, eftersom det ofta blåser för litet och ibland för mycket. Därför förblir behovet …

Stoppa bidrag till biodrivmedel bättre för staten, företagen och miljön

Andreas Carlgren skriver på Brännpunkt 110721: Sverige ska göra sig oberoende av bensin och fossil diesel.Biodiesel ska alltså finnas med, underförstått. LRF:s inflytande är väl dolt, då Carlgren vet, att genom att öppna för biodiesel så får vi stora mängder importerad …

Blocköverskridande framtidssatsning för välstånd och miljö brådskar

På Brännpunkt 110709 visar ledande företrädare för obunden forskning hur skadlig Tysklands avstängning av kärnkraften kommer att bli för miljön. Massor av kolkraft byggs. De kritiserar Miljöpartiets Lise Nordin för att undanhålla den informationen när hon bara skriver att det handlar om mer förnybart. Min …