Modern ny svensk kärnkraft ger export och löser avfallsfrågan

Tysklands utrikesminister skriver på Brännpunkt idag om Tysklands omställning av elkraften, men nämner inte med ett ord att vindkraften inte ger något nämnvärt kapacitetstillskott, som man kan räkna med, eftersom det ofta blåser för litet och ibland för mycket. Därför förblir behovet …

Stoppa bidrag till biodrivmedel bättre för staten, företagen och miljön

Andreas Carlgren skriver på Brännpunkt 110721: Sverige ska göra sig oberoende av bensin och fossil diesel.Biodiesel ska alltså finnas med, underförstått. LRF:s inflytande är väl dolt, då Carlgren vet, att genom att öppna för biodiesel så får vi stora mängder importerad …

Blocköverskridande framtidssatsning för välstånd och miljö brådskar

På Brännpunkt 110709 visar ledande företrädare för obunden forskning hur skadlig Tysklands avstängning av kärnkraften kommer att bli för miljön. Massor av kolkraft byggs. De kritiserar Miljöpartiets Lise Nordin för att undanhålla den informationen när hon bara skriver att det handlar om mer förnybart. Min …